Techniek

Voor het opsporen van lekken hanteren wij verschillende technieken. In de meeste gevallen gebruiken wij onze thermografische camera om het lek op te sporen. Biedt de camera geen uitkomst dan werken we met ultrasone apparatuur voor een zogenaamde ultrasoon detectie.

Akoestisch onderzoek

Water en dus een lekkage dat door de leiding loopt, produceert altijd geluid. U hoort dit geluid zelden, door de manier waarop de leidingen zijn gelegd én geïsoleerd. Bij een lekkage zal u eerst visueel zien dat ergens een lek zit. Wij zullen met akoestisch onderzoek gebruik maken van verschillende toonhoogtes die door het water stroomt van de lekkage. Op de plek van de lekkage zal deze toonhoogte stukken sterker zijn. Het is een eenvoudige, maar zeer effectieve techniek om een lek te vinden. Lees direct verder wanneer akoestisch onderzoek wordt gebruikt.

Drukproef

Bij de drukproef techniek wordt er een drukmeter op de leiding geplaatst. De leiding wordt vervolgens onder druk gezet, zo kunnen wij zien of er druk verloren gaat. Gaat deze niet verloren? Dan is er geen sprake van een lekkage. Fluctueert de druk? Dan loopt er ergens water weg en is er sprake van een lek. Indien de snelheid van de druk snel daalt, dan heeft u last van een grote lekkage. Het gebruik van de drukproef methode is vooral aan te raden wanneer men snel en zeer precies wil nagaan of en waar er sprake is van een lekkage. Lees direct verder wanneer de drukproef techniek wordt ingezet.

Endoscopie

Bij de endoscopie techniek maakt onze lekdetectiespecialist gebruik van een minicamera die bevestigd is aan een lange slang van 2 tot 3 meter met een diameter van 8-10 millimeter. De slang is erg flexibel en zo kunnen wij alle plaatsen die onbereikbaar lijken, inspecteren op een lek. Deze slang is vervolgens verbonden met onze laptop, zodat we de beelden direct kunnen bekijken. Bij de endoscopie techniek zullen wij eerst een klein gaatje boren in de leiding, zodat de slang naar binnen kan. Dit gaatje zullen wij uiteraard netjes en zorgvuldig dichtmaken na het onderzoek. Lees meteen verder bij welke lekkages wij deze techniek hanteren.

Kleurstofmethode

De kleurstofmethode zullen wij toepassen in situaties waarbij er sprake is van een lek bij water dat in beweging is. Hierbij zullen wij kleurstoffen toevoegen aan het water. Zo kunnen onze lekdetectiespecialisten snel en accuraat de lekkage vinden. In sommige gevallen zullen we meerdere verschillende kleuren gebruiken. Zo kunnen er verschillenden leidingen tegelijkertijd worden geïnspecteerd. Kom nu meer te weten of deze methode bij uw lek toe zal worden gepast.

Leacktracking

De leaktracking techniek maakt gebruik van elektriciteit. Een van de beste geleiders voor elektriciteit is namelijk water. Bij deze techniek zal er niet alleen maar water worden gelekt, maar ook elektriciteit. Wij zullen vervolgens kijken waar de meeste elektriciteit wegvloeit. Dit klinkt misschien ietwat onveilig, maar dat is zeker niet het geval. Onze lekdetectiespecialisten weten namelijk precies hoe zij deze techniek veilig uit moeten voeren. Daarnaast is deze lekdetectie techniek zeer effectief om snel een lekkage te vinden. Lees snel verder voor welke lekkages leaktracking wordt gebruikt.

Leiding lokalisator

Een uiterst effectieve techniek om een lek te vinden bij leidingen die zich in muren, onder vloeren bevinden of deel uitmaken van een uitgebreid netwerk aan leidingen, is de leiding lokalisator. Wij zullen hierbij aan het eind van de leiding een klem plaatsen. Door de leiding wordt door de klem een elektrische stroomkring gestuurd. Wij lezen vervolgens de resultaten af op een ontvangen, deze staat namelijk in verbinding met de klem. Deze techniek zal de hele leiding in beeld brengen. Zo kunnen we niet alleen meten of er een lekkage in de leiding zit, maar ook waar de lekkage zich bevindt. Lees nu meer over deze techniek.

Rioolcamera inspectie

De geur van rioleringen is vaak zeer penetrant en deze geur wil ook al vaak zeggen dat u last heeft van een lekkage in uw rioolleiding. Om grotere schade te voorkomen doet u er goed aan om snel de locatie van het lek te achterhalen en vervolgens te laten repareren. Wij zullen dan ook snel de rioolcamera inspectie techniek aanbevelen voor een lekkage in de rioolleiding. Hierbij zullen wij een camera door de riolering geleiden. Deze camera zal beelden naar ons beeldscherm sturen. Onze specialisten kunnen dan snel voor u achterhalen waar het lek zich bevindt.

Rookproef

Wij gebruiken verschillende technieken om lekkages te achterhalen. De rookpoef is er daar een van. Deze methode is uiterst effectief bij lekkages in de dakbedekking (maar ook bij andere warmtelekken in huis). Bij deze techniek zullen wij namelijk een grote hoeveelheid rook in de ruimte onder de dakbedekking blazen. Deze rook zal proberen te ontsnappen via de scheurtjes in de dakbedekking. Zo kunnen onze specialisten aan de buitenzijde van de woning zien waar het lek zit. Vervolgens kunt u een vakman inschakelen om het dak te herstellen. Lees verder of deze techniek u kan helpen.

Thermografische camera

Een lekdetectie met een thermografische camera is interessant als er sprake is van een lekkage rond warmwaterleidingen. Ook bij een warmtelek in uw woning kan dit hulpmiddel door ons worden ingezet. In beide gevallen ontstaan er namelijk temperatuurverschillen. Bij een lekkage rond warmwaterleidingen zit er een verschil in de temperatuur van het gelekte water en het water in de leidingen. In het geval van een warmtelek zit dit temperatuurverschil in de temperatuur van de lucht binnen en buiten uw woning. Met onze camera brengen we deze temperatuurverschillen in beeld, waardoor we gemakkelijk kunnen zien waar het lek zich bevindt.

Traceergas techniek

Grote lekkages zorgen natuurlijk voor veel overlast en schade, maar men moet kleinere lekkages zeker niet onderschatten. Vaak duurt het langer voordat het effect van een kleine lekkage zichtbaar is. De schade kan echter soms zelfs groter zijn. Denk u dat u last heeft van een kleine lekkage? Dan zullen wij gebruik kunnen maken van de traceergas techniek. Hierbij zullen wij de leiding namelijk vullen met een mengsel van stikstofgas en waterstofgas. Vervolgens kunnen wij via een sensor vaststellen waar het lek zich bevindt. Wilt u weten of deze methode geschikt is voor uw lek? Lees dan snel verder.

Ultrasone detectie

Een ultrasoon detectie is interessant bij het opsporen van de bron van een lekkage. Dit kan zijn rond koud waterleidingen, de afvoer, of bijvoorbeeld uw dakbedekking. In dit geval zal er nauwelijks sprake zijn van een temperatuurverschil. Vandaar dat een thermografische camera geen uitkomst biedt. Bij een ultrasoon lekdetectie gebruiken we een zender en een ontvanger. Deze zendt en vangt respectievelijk ultrasone trillingen uit en op. Op basis van het verschil in tijd tussen het zenden en ontvangen van deze trillingen, kan de bron van de lekkage vervolgens heel nauwkeurig gelokaliseerd worden.

Vochtmeting

Vochtmeting is een techniek die wij vaak uitvoeren, wanneer u vermoedt dat u last heeft van een lekkage. Vaak kunt u niet de precieze oorsprong van een lekkage vaststellen. Er zijn wel indicatoren, zoals vochtplekken of schimmelvorming. OTL Nederland kan echter met een uitgebreide vochtmeting vaststellen of u inderdaad last heeft van een lek. Deze techniek wordt vaak in combinatie met andere methoden gebruikt. Dit komt omdat deze techniek niet altijd geschikt is om de precieze locatie te achterhalen. Lees nu verder hoe dit precies zit.