Techniek

Voor het opsporen van lekken hanteren wij verschillende technieken. In de meeste gevallen gebruiken wij onze thermografische camera om het lek op te sporen. Biedt de camera geen uitkomst dan werken we met ultrasone apparatuur voor een zogenaamde ultrasoon detectie.

Thermografische camera

Een lekdetectie met een thermografische camera is interessant als er sprake is van een lekkage rond warmwaterleidingen. Ook bij een warmtelek in uw woning kan dit hulpmiddel door ons worden ingezet. In beide gevallen ontstaan er temperatuurverschillen. Bij een lekkage rond warmwaterleidingen zit er een verschil in de temperatuur van het gelekte water en het water in de leidingen. In het geval van een warmtelek zit dit temperatuurverschil in de temperatuur van de lucht binnen en buiten uw woning. Met onze camera brengen we deze temperatuurverschillen in beeld waardoor we gemakkelijk kunnen zien waar het lek zich bevindt.

Lekdetectie met thermografische camera

Ultrasone lekdetectie

Een ultrasoon detectie is interessant bij het opsporen van de bron van een lekkage rond koudwaterleidingen, de afvoer, of bijvoorbeeld uw dakbedekking. In dit geval zal er nauwelijks sprake zijn van een temperatuurverschil, waardoor een thermografische camera geen uitkomst biedt. Bij een ultrasoon lekdetectie gebruiken we een zender en een ontvanger, die respectievelijk ultrasone trillingen uitzendt en opvangt. Op basis van het verschil in tijd tussen het zenden en ontvangen van deze trillingen, kan de bron van de lekkage heel nauwkeurig gelokaliseerd worden. Bij een ultrasoon lekdetectie is het gebruik van hak- en breekwerk niet nodig.

Lekdetectie met behulp van ultrasoon detectie

Thermografische camera

Een lekkage kan voor blijvende waterschade binnen uw woning zorgen. Denk bijvoorbeeld aan lelijke schimmelplekken die op muren of plafonds kunnen ontstaan. Om de kans op blijvende waterschade te minimaliseren, kunnen wij een lekdetectie voor u uitvoeren. Bij het uitvoeren van lekdetectie rond uw afvoerleidingen maken wij gebruik van een thermografische camera, die de bron van een lekkage duidelijk in beeld kan brengen. Het voordeel van het gebruik van een thermografische camera is dat we geen hak- en breekwerk uit hoeven te voeren om de lekkage te lokaliseren. Zo worden herstelwerkzaamheden na een lekdetectie overbodig en komt u niet in het puin te zitten!

Ultrasone lekdetectie

Een lekkage kan voor blijvende waterschade binnen uw woning zorgen. Denk bijvoorbeeld aan lelijke schimmelplekken die op muren of plafonds kunnen ontstaan. Om de kans op blijvende waterschade te minimaliseren, kunnen wij een lekdetectie voor u uitvoeren. Bij het uitvoeren van lekdetectie rond uw afvoerleidingen maken wij gebruik van een thermografische camera, die de bron van een lekkage duidelijk in beeld kan brengen. Het voordeel van het gebruik van een thermografische camera is dat we geen hak- en breekwerk uit hoeven te voeren om de lekkage te lokaliseren. Zo worden herstelwerkzaamheden na een lekdetectie overbodig en komt u niet in het puin te zitten!